Tjänster

LEDNING - KONSTRUKTION - KONTROLL - BERÄKNINGAR

Tjänster

Oavsett om ert behov är löpande, tidsbestämt eller till en fastställd budget så kan vi hjälpa er.

 

Vi kan gå in i er linjeorganisation eller ta ett helhetsåtagande. Vi är ej branschspecifika utan arbetar inom de flesta industrier.

Vi varierar våra uppdrag mellan projekt som:

 

 • Projektledning
 • Tidplanering
 • Montageledning
 • Disciplinledning (rör/mek/layout)
 • Konstruktion rörsystem/smiden
 • Beräkningar av rör och stålkonstruktioner
 • Utveckling av mindre processystem

Nytt! Projekt under 2018

 

 • Projektledning och konstruktion, byte luftförvärmare sodapannor.
 • Konstruktionsledning processmedia, stålindustri.
 • Upprättning av anläggningsdokumentation tryckbärande annordningar.
 • Projektledning byte av lastarm oljekaj.
 • Konstruktionsledning mekanik, stålindustri.
 • Inköpsstöd ny fabrikslinje, träförädlingsindustri.
 • Montageledning byte fjärrvärmepump.
 • Konstruktion byte kokarcirkulationspump.
 • Genomförande förprojekt grönlutshantering.

Kontakt:

Gävle, Sverige

kontakta@stalengineering.se

070-781 06 06